Jabłkowski Zakrzewski Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska


Misja


Każdy cel można osiągnąć na wiele sposobów, nawet wówczas gdy na początku nie widać szans na jego realizację. Pomożemy Ci wybrać drogę najlepiej dopasowaną do Twoich możliwości i oczekiwań.


Oferta


 

Prawo pracy (indywidualne i zbiorowe): mamy doświadczenie w przygotowaniu i wdrażaniu procesów restrukturyzacyjnych w dużych przedsiębiorstwach, w szczególności w zakresie zmian struktur organizacyjnych, systemów wynagrodzeń i systemów czasu pracy. Negocjujemy pakiety socjalne i układy zbiorowe. Reprezentujemy strony sporów zbiorowych, wygaszamy konflikty społeczne, budujemy trwałe relacje pomiędzy Pracodawcami i Związkami Zawodowymi. Reprezentujemy Strony między innymi w sprawach dotyczących nierównego traktowania, mobbingu, szczególnej ochrony stosunku pracy, kontraktów menadżerskich, czy też umów dotyczących zakazu konkurencji.  

 

Prawo gospodarcze: Przedsiębiorców reprezentujemy przy dochodzeniu długów i odszkodowań. Negocjujemy kontrakty i wspomagamy budowanie wewnątrzkorporacyjnych procesów zarządczych. Rejestrujemy zmiany w KRS. Pomagamy chronić znaki towarowe, nabywać i sprzedawać prawa autorskie. Budować sieć sprzedaży i zawierać porozumienia z innymi przedsiębiorcami w zgodzie z prawem antymonopolowym (dotyczącym ochrony konkurencji). Wspieramy proces zakupu nieruchomości, jak również prowadzimy procesy restrukturyzacyjne w ramach przejmowanych przedsiębiorstw.

 

Prawo publiczne: Instytucje sektora finansów publicznych i z nim związane (instytucje kultury i nauki), wspieramy przy prowadzeniu bieżącej działalności statutowej, w szczególności w zakresie zamówień publicznych i rozstrzygnięć administracyjnych. Przygotowujemy rozwiązania i opinie dla organów tych podmiotów. 

 

Prawo zamówień publicznych: Naszych Klientów wspieramy przy analizie warunków udzielenia zamówienia, przygotowujemy odwołania do Kraowej Izby Odwoławczej (KIO) i reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed KIO.

 

Odszkodowania Konsumenci: Konsumentów wspieramy przy dochodzeniu odszkodowań w zakresie niezgodności towaru z umową, w sporach z ubezpieczycielami, czy też w sporach z bankami (między innymi  frankowiczów). Wspieramy naszych klientów w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej.

 

Prawo Rodzinne: W sprawach z zakresu prawa rodzinnego wspieramy naszych Klientów w tym trudnym okresie życia. Prowadzimy sprawy rozwodowe, majątkowe, w tym sprawy o zasądzenie alimentów, czy też postępowania dotyczące zachowania praw do opieki nad dzieckiem.

 

Prawo cywilne: Prowadzimy postępowania spadkowe, przygotowujemy wzory umów i pełnomocnictw. 


Biuro


Jabłkowski Zakrzewski Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska

Adres: al. Solidarności 75 lok. 3800-090 Warszawa

Tel: +48 22 203 57 96

NIP: 9522140986


Adres Korespondencyjny


Jabłkowski Zakrzewski Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska

Mazowiecka 20 lok. 11

05-077 Warszawa


LokalizacjaFormularz kontaktowy


      __  __  _____  _  _  
  ___  \ \\/ // / ____|| | || | || 
  /  ||  \ ` // / //---`' | || | || 
 | [] ||  | ||  \ \\___  | \\_/ || 
  \__ ||  |_||  \_____|| \____// 
  -|_||  `-`'   `----`  `---`  
   `-`